Регламентите за Кохезионната политика през новия програмен период 2014-2020 г. са публикувани в Официалния вестник на ЕС, брой L 347 от 20.12.2013. С това законодателството на ЕС за Кохезионната политика през новия програмен период влиза в сила.

 

Ако сте регистриран член на НАСО, можете да намерите регламентите в раздел Библиотека на сайта на НАСО.