Реиндустриализацията – финансов ресурс, човешки капитал и иновации

Приоритетите на българското правителство изцяло отразяват основните насоки на европейската политика и не случайно една от първите стъпки, които предприехме, бе за реиндустриализация на България. Тя е базирана на три основни стълба – достъп до финансов ресурс, подготовка на човешки капитал чрез реформа с дуалното образование и насърчаване на иновациите, които са изключително важни. Това заяви министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев в приветствието си към 14-ото общо събрание на Българската стопанска камара (БСК). Във форума участваха премиерът Пламен Орешарски, членове на правителството, представители на международната конфедерация BUSSINESEUROPE, синдикалисти, ректори, учени, работодателски организации, посланици, компании от над 70 икономически сектора.

Европа говори все повече за реиндустриализация и ние трябва да вървим с общи усилия напред, защото делокализацията е основен проблем на общността, подчерта министър Стойнев. Той припомни, че в резултат на икономическите мерки на правителството вече има конкретни проекти с Българската банка за развитие в подкрепа на бизнеса, както и други финансови инструменти, които се посрещат положително от предприемачите в страната. Стойнев поясни, че съвместно с бизнеса държавата полага усилия образованието и подготовката на кадрите да се обвържат максимално с потребностите на икономиката и фирмите активно да участват в тази реформа, за да може по-лесно да се откриват нови работни места. За първи път от държавния бюджет са заделени 20 млн. лв. за Национал иновационен фонд, чиято сметка преди бе занулена, каза Стойнев. Концепцията за новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ също бе изцяло съгласувана с българския бизнес, за да отговаря максимално на потребностите му.

Същевременно министърът посочи, че трябва да се помисли доколко екологичните цели, които Европа си поставя, отговарят на нуждите на индустрията. По отношение на целта 40 на сто намаление на вредните емисии до 2030 г. България официално бе първата държава, която се противопостави на това, и сега заедно с нас са вече Унгария, Полша, Чехия,Словакия. Ние за първи път казахме ясно и категорично, че тази политика ще вреди на местния бизнес. Да, Европа трябва да дава пример от екологична гледна точка, но дали най-големите замърсители в света следват тази политика при положение, че нямаме глобален договор относно емисиите, зададе въпрос Стойнев. Все още нямаме на ниво ЕС и конкретни цели за икономически растеж. Това трябва да се постигне съвместно с бизнеса и в Европа, и в България, като се защитават интересите му и се насърчава конкурентоспособността на нашата икономика.

По отношение препоръките на BUSSINESEUROPE казусът с лицензите на трите електроразпределителни предприятия у нас да се решава не административно, а в съда, министър Стойнев заяви, че чуждестранните компании в България трябва да спазват българското законодателство и да уважават българските институции. Само така можем да имаме коректен диалог и заедно да намираме решенията. Диалогът продължава, подчерта Стойнев. Според него едната от трите компания вече е с крачки пред другите две ЕРП-та и е готова за съвместни действия. Всички чуждестранни инвеститори трябва да имат същото поведение в България, каквото имат и в собствените си държави, обобщи министърът.

Той оцени високо дългогодишното сътрудничество между МИЕ и БСК. Камарата е редовен член в действащите съвместни консултативни съвети, работни групи и отраслови съвети за тристранно сътрудничество.

 

Източник: МИЕ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории