Рекордна година за университетски обмени по програма „Еразъм“

Близо 270 000 студенти от цяла Европа са участвали в програмата на ЕС за обмен през 2012 – 2013 г. Това е рекорд в нейната 27-годишна история.
Програма „Еразъм“ дава възможност на студенти да прекарат до една година в друга държава — за обучение или за учебен стаж в предприятие. В рамките на програмата студентите не заплащат такси за обучение в приемащите университети, а освен това им се отпуска стипендия, подпомагаща покриването на техните разноски в чужбина.
Освен за студенти, „Еразъм“ предоставя възможности и за научни работници, работещи в сферата на висшето образование и бизнесмени да пътуват в чужбина за преподаване или обучение за период до 6 седмици.
Над 269 000 студенти са участвали в обмен през 2012 – 2013 г. — с 15 000 повече спрямо предходната година, както и повече от 52 000 работещи в сферата на висшето образование.
Средно студентите по програма „Еразъм“ са прекарали малко над 6 месеца, учейки в чужбина, като са получавали стипендия от 253 евро на месец. Най-популярните дестинации за обучение са били Испания, Германия и Франция, а Обединеното кралство е било предпочитано за учебни стажове в предприятия.
Програмата обхваща всички страни от ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция. Бившата югославска република Македония се присъедини тази година.
Прекарването на време в чужбина помага на студентите да разширят опита си и им дава възможност да повишат своите шансове за намиране на работа. Научните работници могат да натрупат ценен опит за подобряване на качеството на преподавателската си дейност. В момента около 10% от студентите в ЕС учат или се обучават в чужбина, като целта на Съюза е техният брой да се удвои до 2020 г.
През септември ЕС ще публикува първото си проучване за ефекта от „Еразъм“ върху пригодността за заетост на младите хора. През 2012 – 2013 г. 500 бизнесмени са преподавали в чужбина по линия на „Еразъм“ — това подчертава подобрените връзки между сферите на труда и образованието.
През тази година влиза в сила разширена програма — Еразъм +, по която през следващите 7 години ще бъдат предоставени заеми на 4 млн. души, включително 2 млн. студенти във ВУЗ.
Програмата съдържа и подобни схеми за чираци и доброволци, като се предоставя допълнителна помощ на хора със специални нужди, в неравностойно положение или от отдалечени области. Програмата е наречена така в чест на философа Дезидериус Еразмус от Ротердам (1466 – 1536 г.), пътувал из цяла Европа в търсене на знание, опит и прозрения.

 

Източник: ЕК

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории