286 неправителствени организации участваха в процедурата за избор на членове на Съвета за развитие на гражданското общество. Като част от тях, Националният алинас за социална отговорност подкрепи всички свои членове, които участваха като кандидати. С удовлетворение и с пожелание за ползотворна работа НАСО поздравява класиралите се – Светът на Мария, За нашите деца и Карин дом. Националният алианс подкрепи и свои дългогодишни партньори и поздравява класиралите се успешно за членове на Съвета – Български център за нестопанско право, Български Червен кръст и др.

НАСО отправя своите поздравления и пожелания за успешна работа към всички избрани кандидати за членове на Съвета, като изразява готовност за бъдещо активно сътрудничество.

Със списъка на класиралите се кандидати може да се запознаете ТУК.