Обучение „Моите права – моят глас“ на ЦСРИ-Велико Търново

От 14 до 18 януари трима от потребителите на ЦСРИ за възрастни и лица с увреждания над 18г. – Велико Търново взеха участие в обучение в хотел „Света София” гр.София. Обучението бе организирано от фондация ИСУО и представители на организация Иновия – Австрия в рамките на международен проект „Моите права – моят глас”. Проектът провежда обучение на обучители по правата на хората с увреждания. Самият обучителен екип на Иновия – Австрия се състои от хора с увреждания и основната насока на трейнинга е към Конвенцията на ООН за хора с увреждания. В рамките на обучението се разглежда как трябва да се провеждат обучения, ролята и уменията на обучителите, методи и техники на преподаване, различни ситуации на дискриминация и др., включително ролеви игри, тренинги, групова работа, презентации и др. В края на обучението тримата участници от ЦСРИ-Велико Търново Гергана Бърнева,Анна Вергилова и Любомира Лазарова-педагог, получиха сертификати за обучители.
В продължение на проведеното обучение, от 7 февруари т.г. във Велико Търново стартира 3-дневно обучение. Участници в обучението ще бъдат потребители на ЦСРИ за възрастни и лица с увреждания над 18г. (Велико Търново), лица от Защитено жилище (гр.Дебелец) и лица от Защитено жилище (с.Пчелище и Церова Кория). Те ще се запознаят с предистория на Конвенцията на ООН, ще бъдат разгледани практики за независим живот и живот като част от общността,стандарти на живот на хората с увреждания, ще бъдат представени принципите за равни права в обучението, право на живот, уважение към дома и семейството.
Обучението цели да информира хората с увреждания за техните права и към кои институции биха могли да се обърнат за съдействие при дадена ситуация. Предстоят срещи и със студенти от Великотърновския университет по същите теми за права на хората с увреждания.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории