www.smartclassroom.bg

Интерактивните методи на обучение стават все по-популярни сред ученици и учители. Те позволяват нова форма на представяне и усвояване на учебното съдържание, което го прави по-интересно за децата и по-адаптирано към промяната в начините, по които младите се информират и учат.

Едно от приложенията с такава функционалност е Smart Classroom AR. Чрез него учебният материал се визуализира в триизмерни обекти и модели. Smart Classroom AR е разработено от български екип в полза на по-ефективния учебен процес и е част от програмите за корпоративна социална отговорност на Samsung България.

Приложението е елемент от безплатна онлайн платформа за смесено обучение – www.smartclassroom.bg, чиято цел е да се улесни учебният процес, в него да се вкарат иновативни и увличащи учениците методи. Ученето се превръща в нещо като обучителна игра, процесът на усвояване на материала е по-забавен и мотивиращ.

Всички упражнения в приложението са изцяло съобразени с одобрените от Министерството на образованието и науката учебни програми за съответните класове.

Приложението може да се използва напълно безплатно, за целта е нужен само ученически бележник.
И въпреки че подобни технологични иновации все още не могат да заменят напълно учебниците, тяхната роля в учебния процес все повече нараства.

Източник: Новините на NOVA, 20.06.2019 г.