След двустранна среща на 23 януари с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, бившият италиански премиер и бивш председател на Европейската комисия Романо Проди говори за необходимите промени в социалната инфраструктура в Брюкселския пресклуб.
В дискусията освен Проди участват и Едоардо Ревильо и Лиеве Франсен – и тримата, като членове на Работната група на високо равнище за финансиране на социалната инфраструктура в Европа, са допринесли за доклад, озаглавен „Насърчаване на инвестициите в социалната инфраструктура в Европа“.

Предмет на обсъждане по време на брифинга са трите стълба на социалната инфраструктура: образование и учене през целия живот, здравни и дългосрочни грижи и достъпни жилища.

На брифинга Проди разглежда и трите неотложни потребности, но основно се фокусира върху достъпните жилища. Той подчертава способността на Европа да се доближи до гражданите, като устрои жилища с помощта на нисколихвени заеми от Европейската инвестиционна банка и в сътрудничество с местните власти. Това ще бъде в полза на хармонизацията между инвестициите и необходимостта от средства, установена от Работната група. Както отбелязват Ревильо и Франсен, структурните промени в Европа я поставят пред някои предизвикателства, с които местните власти с ограничените си бюджети не могат да се справят сами. Сред тях са многочисленото застаряващо население с потребността си от здравни грижи и по-младите, които се борят да намерят работа, а също и други въпроси, свързани с глобализацията. В отговор на въпроси по тези теми във връзка с финансовата криза през 2008 г., Франсен заявява, че инвестициите по онова време са били краткосрочни и на ниски нива. Вместо това, инвестициите трябва да са ориентирани към бъдещето и домовете трябва да бъдат адаптирани и интегрирани към настоящите нужди, тъй като „домовете са мястото, където започва бъдещето на Европа“.

Към по-специфичните потребности, установени от работната група, са по-гъвкавите възможности за обучение, „включващи не само традиционни преподавателски методи за учениците, но и други обучителни дейности…, както и извънкласни дейности“, което ще позволи на училищата да обхванат повече сегменти на общността. Необходима е и допълнителна гъвкавост при здравните грижи. Това би включвало здравни услуги по-близо до мястото, на което хората живеят и подходяща инфраструктура. В допълнение се акцентира и върху значимостта на превантивните здравни грижи. И накрая, по отношение на въпроса за достъпните жилища са препоръчани промени в начина, по който се използват жилищата и земята. Също така, би трябвало да се стимулират индустриите да се преместят към по-провинциални райони и да включват телекомуникационните възможности за дистанционна работа, в полза на намаляване свиването на тези региони.

Източник: NEWEUROPE.EU, 24.01.2019; EASPD.EU, 2019 г.