Президентът на България Румен Радев връчи на финалистите в конкурса “Иновативно предприятие на годината” за 2016, 2017 и 2018 г. марката “Високи постижения в иновациите”. Отличието се дава за първи път за високо качество и оригиналност на иновациите на българските фирми, за въздействието им на националния и световен пазар, върху околната среда и обществото, за ефективност на бизнес модела. На церемонията президентът изтъкна иновативността като най-ефективният механизъм за постигане на висок и устойчив икономически растеж. Той допълни, че териториалното разпределение на иновациите в една държава е критерий за хармоничното развитие на регионите.

60 представители на утвърдени и новосъздадени компании получиха правото да използват марката “Високи постижения в иновациите” на фондация „Приложни изследвания и комуникации“ като знак за своите успешни разработки в областта на ИТ сектора, в производството, в сферата на услугите, за научни постижения, за нови социални услуги.

Източник: ECON.BG, 08.02.2019