На 20 януари 2014 г. в Русе бях открити три центъра за настаняване от семеен тип. Те са изградени по едноименния проект на Община Русе, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ на стойност 2 043 302,54 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ от ЕС. Реализирането на този проект е в синхрон с Националната стратегия за деинституционализация. Тя е процес на замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността.

Официални гости на церемонията бяха народните представители от 19-ти МИР Пламен Нунев и Десислава Атанасова; областният управител на област Русе Венцислав Калчев; неговите заместници Айлян Карамехмедова и Милена Хинкова; засл.проф. Васил Пенчев – председател на Общински съвет – Русе. На откриването присъстваха и кметът Пламен Стоилов, неговият заместник Иван Григоров (който е и ръководител по проекта) и зам.-кметът по Европейско развитие Страхил Карапчански. Сред гостите бяха и представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“; на Държавната агенция за закрила на детето; на Регионалната дирекция „Социално подпомагане и на дирекция „Социално подпомагане“; на неправителствени организации и сдружения, както и на здравни и лечебни заведения; представители на фирмата изпълнител и на строителния и авторския надзор.

В приветствието си, кметът Пламен Стоилов подчерта, че вече се работи по проекта „Нашите деца са нашата отговорност“, който надгражда настоящия и включва обучение на персонала на центровете. Той ще бъде ангажиран с новоразкритите социални услуги и ще осигурява 24-часова грижа за децата и младежите.

„Чрез тези два проекта създаваме устойчив модел на деинституционализация и осигуряваме услуги с високо качество, които да отговарят на индивидуални потребности и изисквания на децата и младежите“, каза кметът.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Коледен базар в Ловеч

Коледен базар с каузи в МТСП

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

МТСП ще разработи дигитална платформа за превод от и на български жестов език

Българин завоюва златен медал на Световното първенство по лека атлетика за спортисти с интелектуални увреждания

Конференция „Българският жестов език не е за изпускане“

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Категории