Обсъдиха предизвикателствата пред социалните услуги за деца в Община Русе

На 19 март 2014г. в зала 1 на Областна администрация-Русе се проведе кръгла маса, посветена на грижите за децата и предизвикателствата пред здравните и социалните услуги за деца, особено за децата с увреждания. Събитието бе открито от областния управител Венцислав Калчев, а участие в срещата взеха представители на Община Русе, МБАЛ-Русе, МБАЛ „Медика” Русе, доставчици на социални услуги, РИО на МОН, РДСП Русе и други заинтересовани страни. Темата на дискусията бе „Координация и иновативност в работата на всички заинтересовани страни в процеса на реформиране грижите за деца в регион Русе”. Организатор на форума е „Надежда и домове за децата”- клон България във връзка с проекта „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години”. Организацията е партньор на Министерство на здравеопазването по проект „ПОСОКА: семейство“ за преструктуриране на 8 пилотни Дома за медико социални грижи в цялата страна (за бебета от 0-3 години), един от които е този в Русе.
В рамките на срещата Мариела Личева, директор Дирекция „здравни и социални дейности“ към Община Русе представи предизвикателствата пред социалните услуги за деца в Община Русе. Тя съобщи, че през тази година ще бъдат закрити по-голяма част от домовете за деца с увреждания.
Наличните социални услуги за деца в Община Русе от институционален тип са:
Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г. През 2013 всички деца са изведени и не се настаняват нови. Предизвикателството пред него е трансформирането му със средства по ОП „Регионално развитие“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Дом за деца лишени от родителска грижа „Надежда“ за деца от 3 до 7 г. (капацитет 15 места). Предизвикателството е закриване на ДДЛРГ.
Предизвикателството пред ДДЛРГ „Св. Д. Басарбовски“, който е с капацитет 34 места е намаляването на капацитета му.
Наличните социални услуги за деца в Община Русе от резидентен тип са 5 на брой.
Приют за деца – капацитет 15 места.
Център за настаняване от семеен тип – 1 с капацитет 10 места.
Център за настаняване от семеен тип – 2 с капацитет 12 места.
Предизвикателството е разкриване на 3 нови ЦНСТ „Вяра, Надежда и Любов“.
Социалните услуги за деца в общността са 5 на брой.
Два центъра за обществена подкрепа – капацитет 125 места.
Два центъра за работа с деца на улицата – капацитет 40 места.
Четири дневни центъра за деца с увреждания – капацитет 60 места.
Два от дневните центъра за деца с увреждания са със седмична грижа, като единият е за заместваща грижа, а другият е модел на ранна интервенция.
Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с психични разстройства – капацитет 20 места – „Детски кът за развитие“.
Приемна грижа – социалната услуга се реализира по проект „И аз имам семейство“, управляван от Община Русе – в рамките на проекта са заложени 25 приемни семейства, към момента броят на утвърдените семейства е 19, като в 16 приемни семейства са настанени общо 19 деца. Услугата се допълва и от утвърдените приемни семейства към Дирекция „Социално подпомагане“-Русе, които са 11 на брой.
Предизвикателството е: Достатъчност на разкритите социални услуги за деца с увреждания за задоволяване на потребностите на децата, настанени в новите ЦНСТ.
Предстои разкриване на 7 нови социални услуги за деца и семейства в риск.

 

Източник: ruseinfo.net

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории