Фонд на фондовете и Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРР) подписаха Допълнително споразумение за реинвестиране на остатъчния ресурс по ОПРЧР 2014-2020. Предвижда се очакваният възстановен  ресурс от финансови инструменти по ОПРЧР в размер на 19.1 млн. лв., да бъде повторно инвестиран след края на срока на допустимост чрез финансови инструменти в съответствие с целите на ОПРЧР за период до края на 2031 г.  след като е установява необходимост от продължаваща подкрепа за стартиращи и социални предприятия. Подписването на допълнителното споразумение адресира тази констатация и чрез него предвиденият за повторно инвестиране ресурс ще надгради подкрепата за целевите групи к и ще съдейства за подобряване на тяхната устойчивост в контекста на предизвикателствата на икономическата среда.

С подписване на Допълнителното споразумение и новите възможности за насочване на рециклирания ресурс към предприятия, които имат нужда от подкрепа, ще се катализира развитието на малкия бизнес, социалното включване и насърчаването на социалната икономика, както и намаляването на безработицата и пълноценното участие в пазара на труда на хора със специфични потребности.

Източник: Фонд на фондовете

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории