С дистанционна работа и консултации продължава изпълнението на проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“ на Община РусеПет групи за дистанционна работа с деца и родители, обхванати в дейностите на проекта на Община Русе „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“, отвориха виртуално пространство за своите потребители от 1 април 2020 година. Платформата е базирана в социалната мрежа Фейсбук /ТУК/. Така без прекъсване ще продължи предоставянето на здравни, социални и образователни консултации, чрез които вече пет поредни години в Русе над 1300 деца и техните родители са получили безвъзмездно интегрирани социални услуги, свързани с детското развитие и подкрепа за семейството.

Виртуалните групи за дистанционна работа са създадени чрез актуализираните възможности на социалната мрежа за тематично индивидуално и групово общуване. За лесно ориентиране и достъп на потребителите имената на създадените групи за дистанционна работа кореспондират с наименованието на услугите, дефинирани в проекта: „Здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“, „Психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения“, „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“, „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата за равен старт в училище“ и „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства“.

Всяка виртуална общност има опции за тренинг в реално време, за дискусионен форум и за индивидуална консултация. Предвидени са модули за социално обучение, игри, споделяне на съдържание, съвместно гледане и участие. Групите са видими, но поверителни с оглед на конфиденциалността и изискванията за защита на личните данни.

В условията на извънредни мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 двадесетте специалисти в проекта трансформираха своята работа чрез дигиталните възможности за общуване в криза. Двама педиатри, гинеколог, юрист, психолози, педагози, логопеди, кинезитерапевт, медиатори, медицински и социални работници разработиха своите програми за продължаваща и надграждаща дистанционна терапия като използваха предоставените от МОН платформи за обучение от вкъщи. Потребителите имат ежедневен график за среща със своите консултанти, по време на които получават полезна информация и интересни задачи, съобразени със семейната среда и потребностите на децата на възраст 0-3 и 3-7 години и техните родители.

Повече може да научите ТУК.

Източник: Община Русе, 01.04.2020 г.