14.04.22 г.

Националната програма за изграждане на достъпна жилищна среда и осигуряване на условия за лична мобилност на хора с увреждания е утвърдена от министъра на труда и социалната политика Георги Гьоков. По програмата ще се отпускат средства до 100 000 лв. на проект за изграждане на рампи, подемни платформи, асансьори в съществуващи жилищни сгради прилежащите към тях пространства. По този компонент за финансиране могат да кандидатстват собственици на индивидуални жилищни сгради (къщи), които са с трайни увреждания и се придвижват с инвалидни колички или в чиито семейства има такива хора.

Проектни предложения могат да подават и сдружения на собствениците на етажната собственост в многофамилни жилищни сгради (блокове), сред които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, или в чиито семейства има такива хора.

По компонент „Лична мобилност“ ще се отпускат до 8000 лв. Средствата ще се предоставят за приспособяване на лек автомобил за управление от хора с трайни увреждания или за закупуване на приспособено моторно превозно средство. Кандидатите могат да получат и финансиране за шофьорски курс. Право да кандидатстват по този компонент имат хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни и/или горни крайници и решение на органите на медицинската експертиза, които имат документ, че са физически годни да бъдат шофьори.

Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност за 2022 г. е с бюджет 2,5 млн. лв. Средствата са увеличени с 500 000 лв. в сравнение с 2021 г.

Източник: Пресцентър МТСП