На 7 декември Фондация „Америка за България“ обяви одобрените 62 проекта в четирите конкурса по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ в България. Фондацията удвои първоначално заложения бюджет за конкурсите – от един на близо два милиона лева, поради големия брой смислени и качествени кандидатури.  Конкурсите по темите „Добро управление на местно ниво“,  „Наука с бъдеще“, „Онлайн учене“ и „Туризъм по Дунав“ бяха обявени в края на септември и постъпиха общо 310 кандидатури от нестопански организации, бизнес сдружения и фирми, медии и училища от цялата страна.

„Приключваме 2020 година с подкрепа за 62 нови проекта на обща стойност 1 968 175 лв.  Това е в допълнение към 11 милиона лева за проекти, одобрени през 2020 г., чиито кандидатури приемаме целогодишно и над 700 000 лв. в подкрепа за борбата с  COVID-19 в България.  2020г. изведе на преден план ролята на дарителството и нуждата от професионализъм, прозрачност и най-вече почтеност във всички сфери на обществения живот.  Предвиждаме през следващата година да обявим още конкурси по нови и конкретни теми, които организациите, с които си партнираме, смятат за важни за развитие на частния сектор и демократичните институции в страната,“ каза Десислава Тальокова, изпълнителен директор на Фондация „Америка за България“ при обявяване на одобрените проекти по четирите конкурса на Фондацията.

Повече информация за конкурсите може да намерите и на отделните страници на всеки един от конкурсите в рамките на програмата „Следващите 10“:

Конкурс „Добро управление на местно ниво

Конкурс „Наука с бъдеще“

Конкурс „Онлайн учене“

Конкурс „Туризъм по Дунав“

 

Източник: Америка за България