Споразумение за съвместно сътрудничество между Агенцията за социално подпомагане и Обединената Велика Ложа на България (ОВЛБ) подписаха на 6 ноември 2020 г. в София Изпълнителния директор на АСП Румяна Петкова и Великият майстор на ОВЛБ Николай Божилов.

Двете страни се споразумяха да си сътрудничат при организиране, координиране и реализиране на национална кампания за безвъзмездно предоставяне на антиген тестове за COVID 19 на идентифицирани нуждаещи се лица и лица с ниски доходи, които са били в контакт със заразоносители или имат първи симптоми на болестта. Взаимодействието и координацията между двете договарящи се страни се осъществява на регионален принцип чрез териториалните структури на ОВЛБ и АСП, при спазване на принципите на професионална независимост, безпристрастност, обективност и надеждност.

Националната кампания „С грижа за всеки“ ще продължи докато има нужда от извършване на антигенни тестове за нуждаещи се и сумата, която се предвижда да бъде използвана за целта е над 100 000 лв.

Източник: АСП