Събина Събева: Наградата на НАСО е чест и задължение

sabeva MSSМеждународна социална служба – България получи Голямата годишна награда на НАСО за 2014 г. в категория „Неправителствени организации“. От своето създаване досега организацията е изпълнила над 15 проекта, основно в областта на развитието и предоставянето на социални услуги за деца и семейства, в 8 от които е била водеща организация. МСС-България е активен член на НАСО и ярък пример за успешна реализация на партньорство между местни власти и различни институции и организации, имащи отношения към създаването и осигуряването на качествени и ефективни социални услуги и иновативни методи, в това число и успешна деинституционализация, има реализирани значими проекти с много силно социално въздействие. МСС-България използва също и вътрешна система за оценка на качеството, което е иновативен за България подход, но в пълно съответствие с водещите европейски и световни тенденции. Д-р Събина Събева отговаря на въпроси на НАСОКИ как приемат наградата и повече за дейността на организацията.

 

Как приемате Голямата награда за неправителствена организация, която НАСО връчи на МСС-България?
Тази награда за Международна социална служба – България е голяма чест – да бъдеш отличена организация за годината е нещо изключително. Едновременно с радостта и честта, тази награда е и огромно задължение да продължим да надграждаме постигнатото до момента. Смятам, че дължим наградата и на своята работа през последните 12 години, в които сме вложили много усилия и сме поставили основите на добри практики, както и на изграденото партньорство с общините, на базата на което управляваме социални услуги чрез възлагане.
Какво можете да ни разкажете за МСС-България?
„Международна социална служба – България“ е фондация, създадена в края на 2002 г. по инициатива на Международна социална служба- Швейцария. Фондацията е част от световната мрежа на неправителствената организация Международна социална служба със седалище – Женева, Швейцария.
Какви услуги предоставяте?
МСС-България започва да работи като доставчик на услуги за деца и семейства през юни 2005 г., когато в рамките на проект CLIP е предоставяла услугите „Наблюдавано жилище за младежи, напуснали ДДРЛГ” и ЦСРИ за деца и младежи в риск в общините Севлиево, Велико Търново и Ловеч. През същата година, от м. август започва да предоставя услугите в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Търговище. От 2006 до 2012 г. са развити и управлявани 28 услуги за деца и семейства в 11 общини – Търговище, Велико Търново, Лясковец, Ловеч, Севлиево, Враца, Смолян, Габрово, Доспат, Рудозем, Златоград, Девин. Допълнително сме оказвали методическа и финансова подкрепа за стартиране на услуги, например на община Стара Загора за Наблюдавани жилища и София за ЦНСТ за деца с увреждания, оказана е подкрепа за методическото разработване на проекти и предоставяне на услуги в Плевен за ЦНСТ за деца 7 -18 г. и Смолян за ЦНСТ за младежи 15-18(20) г., както и методическа подкрепа за НПО в Дряново и Велико Търново за стартиране и предоставяне на услуги (ЦОП).
В момента управляваме услуги в пет общини – Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Търговище, Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Севлиево, Комплекс за социални услуги за деца и семейства- Смолян, Социални услуги за деца и семейства- Велико Търново и Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа „Слънчоглед“- София.
Това е забележителна биография, как ще продължите този успех?
Стремим се да превръщаме създадените партньорства в рамките на различни проекти в устойчиво сътрудничество. Освен това се стремим да изпълняваме услугите с дълбочина и качество.
Партньорство и качество на услугите бяха две от основните теми на Деветия национален форум на НАСО. Каква е оценката Ви за тях?
Развитието на партньорство и качеството на социалните услуги са едни от най-важните теми за нас. Международна социална служба – България има изградена вътрешна система за качеството, която прилагаме от няколко години. Развитието и постигането на качество е непрекъснат процес, в който се извършва самооценка, поставят се цели, измерва се постигането на целите и се прави нова самооценка, на чиято база се поставят нови цели. Винаги трябва да се има предвид, че социалният сектор работи с хора и за хора, където има непрекъсната промяна и развитие. Един от основните приоритети на МСС е именно качеството и се стремим то да е водещо в услугите, които предоставяме.

 

Интервю: НАСОКИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории