Съображения, свързани с психичното здраве и психосоциалната подкрепа по време на епидемията от COVID

Съветите на Световната здравна организация

От отдел „Психично здраве и употреба на вещества“ на СЗО са разработели съображения, свързани с психичното здраве, като послания, насочени към различни групи с цел подкрепа на психичното и психосоциалното благосъстояние по време на епидемията от COVID-19.

Запознайте се със Съображенията, свързани с психичното здраве и психосоциалната подкрепа по време на епидемията от COVID – ТУК.

Източник: Unicef.org, 18.03.2020 г.