Нови меморандуми за сътрудничество с УНИЦЕФ са подписали кметовете на Община Велики Преслав Александър Горчев и на Община Каолиново Нида Ахмедов.

Партньорството между Община Велики Преслав и УНИЦЕФ е започнало през 2012 г. с цел да бъдат развити социалните услуги за подрастващите и техните родители. С новия меморандум експертите на УНИЦЕФ се ангажират да подпомогнат надграждането на капацитета на Община Велики Преслав за ефективно планиране, управление, изпълнение на услугите за подкрепа на най-малките. С него ще продължат и методическата подкрепа и обучението на персонала в двете нови социални услуги – Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с увреждания и техните семейства.

Община Каолиново и УНИЦЕФ си партнират от 2014 г. чрез Центъра за обществена подкрепа в Нови пазар, който предлага социални, здравни и образователни услуги за деца и семейства. Услугата е общинска и се управлява от Община Нови пазар с изнесено работно място в Каолиново.

Източник: БНР; БНР, 05.09.2019 г.