Фондация „За нашите деца“ и Национална кардиологична болница са сключили споразумение за предоставяне на интегрирани здравно-социални и образователни услуги на територията на педиатричното отделение. Целта на сътрудничеството е въвеждането на иновативни практики, повишаване качеството на грижата и подобряване благосъстоянието на децата, а подходът е семейно-ориентиран.

Специалист от ЦОП „Света София“ ще провежда обучения на родителите по теми, свързани с отглеждането и възпитанието на децата. На място с децата ще работят аниматори и детски психолози. Осигурена е възможност при необходимост цялото семейство да се срещне с психолог или специалист по ранна детска интервенция. Вниманието ще бъде насочено както към деца в риск от изоставяне, така и към семейства, които са заявили нужда от подкрепа.

Предвидено е и организиране на обучения (по предварително договорени теми) в подкрепа на персонала на отделението по педиатрия, както и участие в събития за споделяне на добри практики и обмен на информация с други здравни заведения и социални услуги.

Споразумението е поредна стъпка в изграждането на добър модел на сътрудничество на фондация „За нашите деца“ с болнични заведения на територията на гр. София. Към момента фондацията работи с три родилни отделения – ПСАГБАЛ „Света София“, СБАЛАГ „Майчин дом“, ВСАГБАЛ „Шейново“. От началото на годината са провели 20 консултации с родилки, притеснени от възможностите си да се справят с грижите за новородените деца. В резултат на усилията и подкрепата на специалистите седем деца в риск от изоставяне са останали в биологичните си семейства.

Източник: Фондация „За нашите деца“, 16.08.2019 г.