Съвет за интелигентен растеж ще координира Иновационната стратегия за интелигентна специализация

Правителството създава Съвет за интелигентен растеж като консултативен орган към Министерския съвет, който ще координира и мониторира изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България 2014-2020 (ИСИС). Съветът ще определя насоките на развитие на тематичните области на икономиката, визията и стратегическите цели.

Министерството на икономиката е отговорна институция за разработването ИСИС, каквато стратегия трябва да разработи всяка държава-членска на ЕС за целите на програмния период 2014-2020 г. Наличието на подобен документ е предварително условие за отпускането на европейски средства по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност” и „Наука и образование за интелигентен растеж“, които се явяват финансови инструменти на Стратегията.

Съветът за интелигентен растеж ще се председателства от министър-председателя. Предвижда се членове на съвета да бъдат министрите или техни заместници от министерствата, отговорни за формиране на политиката в областта на образованието и науката, индустриалните иновации, информационните и комуникационни технологии, иновациите в земеделието. В състава на съвета ще участват също така четирима представители на бизнеса от приоритетните технологични сектори на икономиката и четирима представители на научните и академични среди.

 

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории