На редовно заседание на 3 юли 2015 г. Националният съвет за тристранно сътрудничество разгледа предлаганите от Министерството на труда и социалната политика промени в Закона за социално подпомагане. Основната цел на Законопроекта е подобряването на нормативната уредба в областта на социалните услуги,най-вече с оглед подобряване на достъпността им и прилагане на индивидуален подход.

Сред ключовите промени е въвеждането на изискване за изготвяне на индивидуална оценка и разработване на индивидуален план за действие на всеки потребител на социална услуга. Създава се възможност при изготвянето на оценката и плана да участват и медицински специалисти. Измененията предвиждат също и определяне на „водещ социален работник“за работа по случай за всяко дете, както и за лица с трайно увреждане или поставени под запрещение, които се нуждаят от социални услуги.

В Законопроекта се регламентира изрично отговорността на кметовете на общините за спазването на критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги. Тази отговорност е в пълно съответствие с уреденото вече право на градоначалниците да управляват услугите на територията на общината, които се финансират от държавния и общинския бюджет.

Чрез предвидените промени ще се постигне и синхронизиране на нормативната уредба в областта на регистрацията и лицензирането на доставчиците на социални услуги със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории