Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Добрич за поредна година организира и проведе почистване и озеленяване на дворните пространства на Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания.

В почистването на района около сградата на социалните услуги взеха участие членове и обществени възпитатели от комисията, както и деца, настанени в центровете.

Съвместно с децата в дворните пространства на центровете бяха засадени над 400 цветни растения, за да станат по приветливи и уютни места за отдих и забава.

Местната комисия благодари на всички участници, включили се в инициативата, както и на социално предприятие „Чудната градина“ – Добрич, от което са закупени цветята отглеждани от потребителите с интелектуални затруднения от zащитени жилища, преходно жилище и Дневния център за пълнолетни лица с увреждания в град Добрич.

Източник: Община град Добрич, 12.06.2020 г.