Създаден е Национален съвет по демографска политика

Правителството създаде Национален съвет по демографска политика като консултативен орган за осъществяване на сътрудничество и координация между държавните органи и институции, органите на местното самоуправление и неправителствения сектор при разработването, планирането, програмирането, идентифициране на ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на изпълнението на държавната демографска политика. Председател на Съвета ще бъде министърът на труда и социалната политика.

Целите на демографската политика на правителството са свързани със забавяне на темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост квалификация, способности и умения; адаптиране на социалните системи и секторни политики към застаряването на населението и на работната сила с цел смекчаване на негативното въздействие на демографските промени върху стабилността на публичните финанси и социалните системи; изграждане на умения за прилагане на цялостен хоризонтален интегриран подход за мобилизиране на икономическите, човешките, административните и финансовите ресурси за предприемане на свързани мерки за балансирано демографско развитие.

Предприемането на действия от страна на правителството в сферата на демографската политика изисква прилагане на интегриран и комплексен подход с въвличане на максимално широк кръг заинтересовани страни и отговорни институции. Националният съвет ще предостави широка платформа за осъществяване на сътрудничеството и координацията в това отношение.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории