Създава се Консултативен портал на координационния механизъм по въпросите на ЕС

Правителството направи промени в Постановление No85 от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз, чиято цел е усъвършенстване на механизмите за участие на България в процеса по 18 юни 2014 взимане на решения в ЕС, по-добра защита на националния интерес и ефективно и своевременно изпълнение на задълженията на страната ни като държава-членка.

Промените ще доведат до подобряване на координацията по европейските въпроси както на национално ниво с активното участие на всички заинтересовани страни, в т.ч. неправителствени организации, бизнес и социални партньори, така и на европейско ниво – с Постоянното представителство на България към ЕС, с Европейския парламент и с останалите държави-членки.

С цел подпомагане на конструктивния диалог и партньорство с гражданското общество, с постановлението нормативно се урежда създаването на Консултативен портал на страницата на координационния механизъм по въпросите на ЕС (www.EUaffairs.government.bg). По този начин се създава правната възможност да се консултират законодателни предложения на Европейската комисия, елементи от националните рамкови позиции, програмни и планови документи на България по европейски въпроси.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории