От Община Димитровград съобщават за обществена поръчка за преустройство на бивше общежитие на химическия техникум, с което ще се превърнат в Център за временно настаняване. Продължителността на проекта е 100 дни, а прогнозната стойност на поръчката е 420 000 лв. без ДДС.

В Центъра ще се предоставя комплекс от социални услуги на бездомни лица. Капацитетът ще е 20 потребители. Сред дейностите по преустройство е и изграждането на рампа за достъп на хора в неравностойно положение.

Източник: haskovo.info, 15.03.2020 г.