Тече информационна кампания по „Наука и образование за интелигентен растеж“

Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България се включва в кампания на Министерството на образованието и науката.

Девет областни центъра в страната ще организират и подпомогнат информационните събития като част от партньорството между мрежата и образователното министерство. Русе, Стара Загора, Плевен, Пловдив, Благоевград, Габрово, Шумен, Варна и Бургас ще бъдат домакини на съвместната инициатива.

Основната цел е да бъде популяризирана Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която ще се изпълнява за първи път в България през програмния период 2014-2020 г. Лектори на събитията ще бъдат представители на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН.

Мрежата (която се състои от Централен информационен и координационен офис в дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС“ в Министерски съвет и 27 областни информационни центъра) има натрупан опит при провеждането на партньорски инициативи. Тя подпомогна Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в тяхната кампания „С нас те направиха първата крачка и успяха“. 28-те информационни центъра имаха активна роля и при първоначалното широко популяризиране на проекта „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“, който се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие“.

Информационните събития ще се проведат на следните дати:

12 февруари – Русе, 13 февруари – Стара Загора и Плевен, 14 февруари – Пловдив, 18 февруари – Благоевград, 19 февруари – Шумен, 20 февруари – Габрово, Варна, Бургас.

 

Източник: Структурните фондове на ЕС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории