Сдружение предлага минимален пакет от здравни услуги за неосигурени лица

Концепция за здравни грижи за хора, отпаднали от системата на здравно осигуряване в рамките на проект „Доболнична помощ на здравно неосигурени лица“ предлага сдружение Ларго. „По официални данни в тази група попадат над 2 000 000 български граждани.Оптимистичните преценки ги свеждат до 1 милион, а останалите се предполага, че са в чужбина.От тях 450 000 са социално слаби, отпаднали от всички социални системи.По данни на „Отворено общество“ 74% от неосигурените са етнически българи със средно образоване, по- малък е процента но тези с висше или основно.Те не могат да отидат на преглед при личния си лекар, въпреки че има болнична помощ по Постановление №17.Тъй като болниците задлъжняват , предпочитат да не приемат такива пациенти.Ако има безплатни профилактични прегледи ще се избегне стигането до болница или инвалидизация“, заяви Ваня Григорова.
От сдружение Ларго предлагат да се създадат безплатни медицински кабинети за неосигурени лица с минимален пакет от услуги. Това ще намали случаите на временна и трайна нетрудоспособност и значително ще се редуцират обажданията към Центровете за спешна медицинска помощ.

„Ние предлагаме да се оптимизират ресурсите по Постановление №17, за да могат хората да получават минимален пакет от медицински услуги.Защото сега хората не могат да си позволят да отидат на лекар, стигат до инвалидизация с 0 работна сила в трудоспособна възраст, а държавата няма сметка от това.Да има по- първична от първичната медицинска помощ, като това да е минимален пакет.Това от една страна ще помогне на човека да не се усложни, а от друга минималността на здравните услуги ще го подтикнат да си плати здравните осигуровки, за да може да се възползва от останалите медицински услуги.Има икономическа целесъобразност в този подход, защото ще се съхрани работната сила“, коментира д-р Панайотов.
Минималният пакет включва 3 прегледа и елементарни изследвания като кръв и урина.Когато здравно неосигуреното лице посети лекар той ще бъде консултиран първо да си плати здравните осигуровки, за да може да получи целият пакет от здравни услуги.

 

Източник: ДарикНюз

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории