Седем нови социални услуги ще разкрие Община Ловеч до края на настоящия програмен период, с което общият им брой ще достигне 28 и ще обхваща над хиляда потребители, съобщи Мая Василева, началник отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ в общинската администрация.
В момента в Ловеч по проект по оперативна програма „Региони в растеж“ се изграждат три нови услуги за деца и младежи. Ще бъде разкрит Дневен център за деца с увреждания и техните семейства, с капацитет 30 места и възможност за 60 места предоставяне на почасови услуги, Преходно жилище за деца и младежи, с капацитет 8 места, както и Наблюдавано жилище за младежи с капацитет 6 места. Предвижда се ремонт и оборудване на нови помещения за нуждите на Центъра за обществена подкрепа, с който там ще бъдат осигурени места за кризисно настаняване и увеличаване на капацитета на услугата. Проектът е за почти 940 хиляди лева.
Василева добави, че е подписан и договор за изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства, с капацитет 15 места. „Същият ще се обособи на територията на Държавна психиатрична болница в Ловеч на мястото на недостроена сграда, която беше предоставена с решение на МС в собственост на Община Ловеч за нуждите на проекта“, обясни още тя и добави, че за изграждането на центъра са осигурени 570 хиляди лева, безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“.
Община Ловеч подготвя също проектно предложение за почасови здравно-социални услуги на възрастни хора. Предвижда се да бъдат назначени медицински сестри и рехабилитатори, които, разпределени по райони, ще полагат грижи за нуждаещи се от това хора в домашна среда, ще извършват медицински манипулации и закупуват лекарства.
Патронажните грижи ще са насочени към възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, хора, които нямат близки и за които има социална необходимост от почасови услуги.
Предстои екипът на Община Ловеч да подготви две проектни предложения за осъществяване на държавните и общински приоритети в сферата на деинституционализацията на деца и възрастни с увреждания, съобщи още Мая Василева.

Източник: БТА, 20.01.2019 г.