Чрез два проекта, финансирани по ОП „Региони в растеж“, в Столична община ще се разкрият седем нови социални услуги. По проектите ще бъдат ремонтирани и обновени четири обекта в районите „Надежда“, „Подуяне“, „Овча купел“ и „Витоша“, за които ще бъде осигурена и нова материално-техническата база.
В район „Надежда“ ще бъде създаден Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа; в „Хаджи Димитър“ – Център за обществена подкрепа, а в „Горна баня“ – Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Стойността на финансовата помощ е 1,7667 млн. лева, а срокът на изпълнение е 24 месеца.

В кв. „Драгалевци“ ще функционират Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа. Осигуряването на условия за предоставянето и на тези социални услуги е по проект, финансиран от ОП „Региони в растеж“, на стойност 732 146,40 лв.

Източник: БНР, 03.10.2019 г.