График за провеждането на Мобилните бюра по труда за периода 23 юни – 3 юли 2020 г.