Ежедневно хиляди доставчици на социални услуги работят в своите общности, за да подкрепят нуждите на хората с увреждания и да им предоставят пълноценно участие в обществото. Чрез предоставяне на висококачествена, персонализирана подкрепа, тези услуги допринасят за пълното прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UN CRPD); насърчават включването на хората с увреждания в тяхната общност, а също така помагат да се предостави избор и възможности на семействата и приятелите на тези хора, на които иначе се разчита да предоставят неформални грижи и подкрепа.

Такъв тип услуги са двигателят на европейския социален модел и не само държат ключа за милиони хора да могат да имат равен достъп до своите човешки и социални права, но също така осигуряват работа на 11 милиона специалисти, работещи в сектора, и допринасят за развитие на по-подходящи и устойчиви икономики. Накратко, социалните услуги са основни услуги.

Въпреки важната роля, която тези услуги играят в нашите общества, тяхната работа твърде често остава неразпозната и твърде дълго услугите за подкрепа за хора с увреждания не получават необходимите ресурси или финансиране, за да реализират своя потенциал. Пандемията COVID-19 тества сектора и подчертава ролята на социалните услуги като основни услуги. Тези услуги работят бързо, доказвайки своята приспособимост и иновативност, за да продължат да предоставят качествена подкрепа на тези, които се нуждаят, но пандемията изостри настоящите предизвикателства в сектора, които досега бяха пренебрегвани до голяма степен от политиците и властите.

Седмицата на социалните услуги на EASPD между 7 и 11 декември 2020 г., ще покаже разнообразието от доставчици на услуги за подкрепа за хора с увреждания и жизненоважната работа, която те извършват в своите общности. В рамките на редица онлайн събития EASPD ще събере доставчици на услуги за подкрепа, хора с увреждания, създатели на европейска политика и други водещи експерти в областта, за да обсъдят как Европейският съюз може по-добре да подкрепи доставчиците на услуги за хора с увреждания, както сега, така и в бъдеще.

Ето пълната програма за Седмицата на социалните услуги:

Понеделник, 7 декември, 14:00 -16:00 CET

Услугите за хора с увреждания като активисти на социалните права

Научете повече и се регистрирайте тук

 

Сряда, 9 декември,  10:00 – 12:00 ч. CET

Общо събрание на EASPD и Дискусия за бъдещата стратегия на EASPD 2022-2025

(Само за членове на EASPD)

За повече информация, свържете се с [email protected]

 

Сряда, 9 декември, 14:00 – 16:45 CET

Към по-приобщаващо социално планиране

Научете повече и се регистрирайте тук

 

Четвъртък, 10 декември, 10:00-13:00 CET

Насърчаване на положителни нагласи и политика, основана на факти, за приобщаващо образование

Научете повече и се регистрирайте тук

 

Четвъртък, 10 декември, 14:00 – 17:15 CET

Заключителна конференция за Ad-Phs (Проект за иновативни личностни и домакински услуги)

Научете повече и се регистрирайте тук

Източник: EASPD