12.06.2021 г.

На 11 юни от в село Малки Искър е отрит новият Семеен център „Конкордия“ на Фондация „Конкордия България“. С това организацията постави началото на социалната си дейност извън София с цел да помогне на крайно нуждаещите се и в София-област, община Етрополе. Този амбициозен проект се осъществява съвместно с Конкордия Социални проекти, Австрия. Екипът на фондацията вече над 12 години работи  в най-уязвимите общности в столицата, като подкрепя деца, младежи и семейства в критична бедност.

Новият Семеен център „Конкордия“ е първият, който организацията открива извън столицата и първият в село Малки Искър. С тази стъпка екипът на Конкордия България си поставя за цел да разшири обхвата на дейността си и да продължи своята мисия в подкрепа на най-нуждаещите се хора в неравностойно положение.

С новия център фондация „Конкордия“, която е част от партньорската мрежа на НАСО,  ще се насочи подкрепата  към маргинализираните групи в малките и изолирани селски общности. В центъра ще се предлагат социални услуги за около 100 потребителя месечно от общината. Ще се работи за покриването на базови нужди като храна, баня и дрехи; осигуряването на достъп до медицинска грижа; осъществяване на образователна подкрепа; осигуряване на по-добри възможности за социализация на децата; мотивиране на родителите да отглеждат децата си в семейна среда; предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в социални институции и др.