По проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ (SOCIAL FORCES) бяха организирани и проведени семинар и информационна среща в Хасково, 16 и 17 септември 2019 г. Двете събития са включвали представяне на добри практики, обсъждане на предизвикателствата и перспективите пред социалното предприемачество.
Проектът SOCIAL FORCES се изпълнява от м. октомври 2017 г. от български и гръцки партньори, сред които е Хасковската търговско-промишлена палата.

Програмата на събитията е включвала представяне на Социалната чайна във Варна – създаването и предизвикателствата при развитието на социалното предприятие (Мирослава Милева, управител); представяне на пътна карта „Твоите стъпки към социалното предприемачество“ (представители на Пловдивския университет), както и представяне на работата, продуктите и развитието на социални предприятия в област Хасково.

През м. октомври, т. г. Хасковската търговско-промишлена палата ще организира и кръгла маса в гр. Хасково по същия проект.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Гърция – България 2014 – 2020: ИНТЕРРЕГ V-A

Източник: БТПП, бр. 181, 20.09.2019 г.