На 16 юли 2019 г. в Добрич ще се проведе семинар, посветен на Стратегията за корпоративна социална отговорност и Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. На семинара ще бъде представена и марката „Продукт на социално предприятие“, която ще могат да ползват безвъзмездно предприятията, вписани в Регистъра на социалните предприятия.

Събитието се организира в изпълнение на Оперативния план на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г. и Управленската програма на правителството на Р България (2017-2021 г.), дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ на МТСП, съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи.

Очаква се в семинара да се включат представители на централната и местната власти, синдикати и работодателски организации, социални предприятия, граждани и други заинтересовани страни.

Източник: БСК, 2019