24.09.21 г.

Държавната агенция за закрила на детето бе домакин на семинар на тема: „Искаме да знаем нашите права и да чуем Вас“, реализиран по проект „Право на участие и глас“, който се изпълнява от „Надежда и домове за децата“ – клон България. Основната цел на проекта е да допринесе за придобиване на знания у децата и младежите, свързани с техните права, да създаде общност за обмен на умения и практики, и да повлияе върху емоционалното им развитие, както и включването им в общността.

Срещата откриха председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова и заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Надя Клисурска. В семинара участваха и началникът на РУО – София-град д-р Ваня Кастрева, представители на ДАЗД, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, и децата от Програмата за детско участие.

В приветствието си д-р Лилова обърна внимание върху участието на Съвета на децата в консултациите относно изготвянето на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето (2022 – 2027 г.) и създаването на първата в България „Бяла книга за детето“, в която детското участие е една от най-значимите теми. „За нас от ДАЗД всеки ден, който е свързан с това да чуем Вас, децата и младежите, е празник. Вашият глас трябва да се чува и само заедно с Вас ще постигаме повече в политиките за деца.“ – подчерта тя.

От своя страна г-жа Клисурска изказа благодарност към екипа на ДАЗД за това, че стимулира развитието на детските права и постави акцент върху политиките за децата у нас и необходимостта те да се развиват така, че всяко дете да се чувства щастливо в България.

„Младите хора са готови за солидарност!“, подчерта още зам.-министър Надя Клисурска.

Водещи в темите на семинара бяха седем деца от Програмата за детско участие, които споделиха, че проектът им дава възможност да са проактивни, да вникнат в правата си и чрез пряко участие, както и да подкрепят деца и младежи в риск. Чрез проекта е изготвен и Детския алтернативен доклад, който е предоставен на Комитета на ООН за правата на детето.

Източник: Държавна агенция за закрила на детето