Център от семеен тип и Защитено жилище в Севлиево

14 деца ще живеят в центъра за настаняване от семеен тип в Севлиево. Повечето от тях идват от специализирани институции. Още 8 младежи ще получат шанса да бъдат в среда близка до семейната в Защитено жилище. Центърът и Защитеното жилище се изграждат чрез проект на Община Севлиево по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, чиято стойност е 326 302, 52 лв.

Той е надграждащ на проекта „Изграждане на център за настаняване от семеен тип и защитено жилище за деца и младежи с увреждания в град Севлиево“ и съвместно с изградената социална инфраструктура ще създаде две нови резидентни услуги, които да заменят институционалната грижа за деца и младежи с увреждания.

За двете услуги ще се назначи персонал от 15 лица – ръководител, социален работник, детегледачки, педагог, възпитател, медицинско лице, трудотерапевт, социални асистенти. Ще бъде нает и допълнителен персонал. Всички необходими специализирани услуги ще се предоставят от подходящите специалисти или услуги в общността, извън мястото на живеене на децата и младежите.

„Проектът има за цел да изгради устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции чрез развитие на социални услуги от резидентен тип в община Севлиево – Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище“, съобщават от Община Севлиево.

 

Източник: dariknews.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории