Сграда за социални услуги за деца и техните родители откриха в Самуил

Сграда за предоставяне на социални услуги за деца и техните родители откриха в Самуил. Тя е изградена по проект „Социално включване” и се намира срещу административната сграда на общината, съобщи кметът д-р Бейтула Сали. Новият социален дом е създаден с финансов ресурс от 500 хил. лв., като 300 хил. са използвани за изграждането на сградата и оборудването, а останалата част са за издръжката на самата услуга. Центърът ще предоставя комплекс от социални, здравни и образователни услуги за деца до седем годишна възраст и техните семейства на територията на общината.

Кметът заяви, че по проекта ще бъдат обхванати деца и родители от уязвимите етнически групи, семейства с ниски доходи, живеещи в лоши жилищни условия, деца без личен лекар, с увреждания и здравословни проблеми, самотни родители, както и останалата част от населението, нуждаещо се от заложените социални услуги по проекта.

Основните услуги включват интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи, целодневна и почасова грижа за деца, семейно консултиране и подкрепа на родители, здравна консултация и др.

„Очаква се след приключване на проекта държавата да поеме тази дейност, като отпусне делегиран бюджет”, каза кметът.

„Самуил е общината с най-много социални заведения в област Разград, които предлагат услуги на над 200 души”, обясни д-р Сали и добави, че в половината от населените места на територията на общината има поне по едно социално заведение. В общинския център функционира Домът за възрастни хора с умствена изостаналост, който предлага услуги на 86 мъже и жени с интелектуална недостатъчност, навършили пълнолетие.

В село Хърсово има Център за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания, като от услугите се ползват 15 възрастни с увреждания, които имат нужда от 24 часова грижа.

През май 2011 г. в Самуил е разкрит Център за обществена подкрепа за 20 потребители, във Владимировци функционира Център за социална рехабилитация и интеграция за 30 души, а Центърът за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост в Пчелина, разкрит през месец август 2013 г. е с капацитет 15 потребители.

В общината има и три защитени жилища – Защитено жилище „Шанс за нов живот” в село Кривица за 8 потребители. Защитеното жилище в Самуил е разкрито през месец юни 2009 г., то е базирано на модела “Живот в малка група” и включва четиринадесет потребителя на социалната услуга. През месец март 2011 г. е разкрито Защитено жилище и в село Богомилци, с капацитет 15 потребители. Основната цел на услугата е подобряване качеството на живот и социална интеграция на хора с умствени затруднения.

„От началото на следващата година в община Самуил предстои откриване на Център за настаняване от семеен тип за стари хора по Проект „Красива България” , каза още общинският кмет. Социалното заведение ще се помещава в сградата на бившето училище в село Хума и в него ще бъдат настанени 13 възрастни.

„Догодина ще започне изграждането и на Кризисен център за временно настаняване, който ще бъде в общинския център Самуил”, допълни д-р Бейтула Сали.

 

Източник: Топновини

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории