Шестте центъра от семеен тип за деца в Плевен са готови

Бяха представени резултатите от реализирания проект на Община Плевен за изграждане на шест семейни центъра за настаняване на деца с увреждания, изведени от институциите. Те бяха построени по проект „Разширяване на мрежата от резидентни услуги в общността за деца в риск“. Два от центровете се намират в жк „Дружба”, друг има в жк „Сторгозия”, един на ул. „Бяло море” до училище „Единство” и още два центъра са разположени под Скобелев парк.

Проектът бе с общ бюджет 4 173 702 лв. Във всеки един от центровете ще бъдат настанени по 14 деца с увреждания. Общо 84 момчета и момичета, навършили 3-годишна възраст, ще бъдат изведени от Дома за медико-социални грижи в Плевен и настанени в новите си домове. В центровете ще бъде пресъздадена среда, близка до семейната. Децата ще могат да посещават и училище, да получават необходимите им здравни и социални услуги. В центровете ще се създадат благоприятни битови условия, насърчаващи общуването и участието в самостоятелни занимания, ще бъде осигурена по-висока степен на мобилност и достъпност до публични услуги, ще се утвърди прилагането на индивидуалния подход като водещ в работата с деца.

Два от центровете са построени от плевенска фирма, а другите четири от фирма от Благоевград. Три от центровете се изграждат по проект на арх. Бойко Балабанов. Проектите за другите три центъра са на арх. Св. Герганов. Приблизителната разгъната площ на всяка от сградите е около и малко над 500 кв.м, всяка от тях е разположена на терен от 1 до 1.3 дка.

 

 

Източник: Топновини

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории