Снимка: Д. Дончева

По проект на фондация „Николаевка” ще бъде разкрито ново социално предприятие, което ще осигури заетост на хора с увреждания. Предприятието ще обхване територията на общините Бяла и Долни Чифлик и в него ще бъдат назначени на работа 9 лица. Хората с увреждания ще работят по две направления – създаване на уеб-сайт, в който ще се публикуват местни новини, информация за културно-историческите забележителности в тях, реклами и др. и архивиране на документи, които ще бъдат дигитализирани на електронен носител.

За половината от наетите по проекта ще бъде осигурена заетост за още 6 месеца след приключването му в радио Варна.

Социалното предприятие ще бъде разкрито по проект „Иновативни, интелигентни, разнообразни и социални. Няма други такива” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Общият размер на средствата по проекта е 141 272 лева. Продължителността е от 01.12.2019 г. до 28.02.2020 г.

Повече може да научите ТУК.

Източник: БНР, 03.12.2019 г.