Кабинетът одобри Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление”. Новата агенция ще се създаде на базата на дирекция „Електронно управление” на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

Държавна агенция „Електронно управление” ще има функции по издаване, налагане и контрол на политики, правила и добри практики в областта на електронното управление, стратегическо планиране и законодателни инициативи, бюджетно програмиране и контрол, координация на секторни политики и секторни и междуведомствени проекти. Агенцията ще поддържа централизирани регистри за нуждите на електронното управление, други централизирани регистри, държавен частен облак и комуникационната мрежа на държавната администрация.

Концепцията предвижда създаването и на държавно предприятие „Единен системен оператор”, чиято основна функция е осигуряването на непрекъснатост във функционирането на ИКТ-системите в държавната администрация при зададено ниво на обслужване.

Държавното предприятие „Единен системен оператор” ще се занимава с разработка и интеграция на електронни услуги, делегирано управление на междуведомствени проекти, защита на информационната сигурност на приложните системи и електронните услуги, поддръжка и системна администрация на бази данни, информационни системи, услуги и др.

Реализацията на предложения модел се очаква да намали чувствително разходите за електронно управление и да ускори въвеждането му.

 

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

База данни за хора с увреждания в Евростат

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории