Започва подготовка за изграждането на Дневен център за възрастни с увреждания в с. Друмево

С обявяването на обществена поръчка за изготвяне на технически и работен инвестиционен проект започват дейностите, свързани с бъдещото изграждане на Дневен център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с увреждания в село Друмево.

В заданието към обявената от Община Шумен обществена поръчка е посочено, че Центърът ще бъде с капацитет 30 души, разпределени в общо три групи, като екип от 12 специалисти ще предоставя социални услуги на ползвателите.

Комплексната социална услуга, насочена към потребностите на възрастни хора с увреждания, включва цялостни грижи – предоставяне на храна, задололяване на здравните, образователните и рехабилитационните потребности на ползвателите, организация на свободното време.

В Центъра ще се работи и в посока преодоляване на социалната изолация на възрастните хора с увреждания чрез психотерапия, трудотерапия, индивидуални и групови консултации.

Видно от обявлението за обществената поръчка, с прогнозна стойност 14 583 лв., инвестиционният проект следва да съдържа 11 части, а оферти се подават до 17.00 ч. на 16 май.

Предвидено е Центърът за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с увреждания в с. Друмево да разполага с кухненски блок, трапезария за хранене, зала за рехабилитация, кабинет за индивидуална работа и санитарни възли. Ще бъдат иградени и три зали за групова работа, в които ще бъдат обособени кътове за социални контакти. Спалните помещения следва да осигуряват възможност за следобедна почивка на минимум 10 лица с увреждания, а всички помещения трябва да бъдат лесно достъпни за лица с двигателни увреждания и затруднена мобилност. На подходящи места ще бъдат монтирани рампи и парапети, а всички коридори и врати следва да бъдат съобразени с широчината, необходима за преминаване на инвалидна количка, е записано в заданието за обществената поръчка.

Общината планира Дневният център да бъде разкрит като държавно делегирана дейност, а комплексната социална услуга да се предоставя от следващата година, в случай, че бъде осигурено финансиране.

 

Източник: shumen.topnovini.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории