Дом за деца в риск беше открит в Силистра

Дом за деца в риск бе открит на 6 февруари 2014г. в Силистра. Проектът е по оперативна програма за регионално развитие, а стойността му е 813 539 лева, съобщи БТА. Центърът за настаняване от семеен тип ще подслони 14 деца и младежи с увреждания през месец март. Обзавеждането е съобразено с възрастта на децата и техните потребности, има кътове за четене, почивка и активни занимания. Дворът е благоустроен, поставени са детски съоръжения.

Децата и младежите ще бъдат настанени в центъра със средства по друг проект на общината – „Да не изоставяме нито едно дете“, на стойност 172 874 лева.

В центъра с децата ще работят 12 души. Това е нов вид социална услуга, която има за цел да осигури постоянна грижа за децата в близка до семейната среда.

 

Източник: Дневник

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории