Държавна агенция „Електронно управление“ уведомява гражданите и бизнеса, че имат възможност да заявяват административни услуги без да е необходимо да посещават на място съответната администрация, чрез Единния портал www.egov.bg – моето пространство.

Достъпът се извършва чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден върху физически носител, облачен, мобилен КЕП или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт.

Заради епидемичната обстановка, гражданите и бизнеса ще могат да получат от „Борика“ АД и „Евротръст Технолъджис“ АД безплатен облачен или мобилен КЕП, с който за период от един месец да подписват безплатно заявленията за електронни административни услуги. Подписването може да се извършва в платформите на тези дружества: Борика и Евротръст, а с КЕП на физически носител по стандартната процедура.

Повече може да научите ТУК.

Как да използвате облачен квалифициран електронен подпис (КЕП) ще разберете ТУК.