Център за майчино и детско здраве ще отвори врати в Сливен

На 06.03.2014 г. в пресклуба на БТА в Сливен областният управител Корнелий Желязков даде пресконференция. Стана ясно, че до 3-4 месеца се планира на територията на област Сливен да бъде създаден Център за майчино и детско здраве. Вера Рангелова – координатор „Програми за ранно детско развитие“ към УНИЦЕФ, представи каква ще бъде дейността му. Центърът за майчино и детско здраве ще бъде създаден като част от структурата на МЦ “Г. В. Миркович”. Ще има основен офис в гр. Сливен и изнесени работни места в Котел, Твърдица и Нова Загора. Екипът му ще се състои от ръководител, 18 медицински сестри и акушерки, социален работник и технически сътрудник, за които ще бъде обявен конкурс. Дейността на центъра ще бъде насочена към всички бременни и родилки, новородени и деца до 3-годишна възраст и членове на семейството. Фокусът ще бъде върху уязвимите семейства и децата в риск, включително върху ромските. Услугите ще се предоставят безплатно на територията на цялата област Сливен. Такъв център вече функционира в Шумен.
Основен акцент сред дейностите на центъра ще бъдат домашните посещения. По време на тези домашни посещения медицинските сестри/акушерки ще информират, консултират, показват специфични грижи за децата, обучават родителите, емоционално и социално ще ги подкрепят, ще насочват и подпомагат семействата към здравни и социални услуги и ще сигнализират за деца в риск.
Майя Грозданова – консултант „Закрила на детето“ към УНИЦЕФ, допълни, че е налице опитът от миналото, когато родилките са посещавани от патронажните сестри. Тяхната грижа обаче е била насочена основно към здравните въпроси, а планираната сега услуга е комплексна.
Сливен е избрана за приоритетна област за УНИЦЕФ поради някои фактори като висока детска смъртност, ранно напускане на образователната система, висока степен на институционализация и изоставяне на деца, както и наличието на филиал към Медицински университет – Варна за сестри и акушерки.
Финансирането на центровете в Сливен и Шумен става с даренията на клиенти и служители на „Пощенска банка“ в партньорството с УНИЦЕФ. „Инвестирахме значителни средства и усилия, за да разработим възможността за дарения. Вярваме, че това ще се възвърне многократно в полза на обществото – повече деца да имат адекватна социална и здравна грижа. За по-малко от три месеца нашите клиенти и служители дариха близо 170 хил. лева. Уверени сме, че дарените средства ще бъдат изразходвани по най-добрия начин, а именно – за осигуряване на подкрепа за повече деца и семейства и за обученията на медицинските сестри и акушерки“, каза Румен Александров – регионален мениджър за Източна България на „Пощенска банка“.
Проектът за Център за майчино и детско здраве е със срок до края на 2016 г. и приблизителната му обща стойност за областта е около 800 хил.лв.
В тази връзка областният управител Корнелий Желязков каза, че ако услугата се докаже като търсена и устойчива, то би могло, след приключване на проекта, тя да продължи да се финансира от държавата.

 

Източник: new.sliven.net

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории