Три ЦНСТ за деца в риск са изградени в Сливен

На 21 април 2014 г. се проведе заключителна пресконференция по повод реализацията на проект за изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип за деца в риск в Сливен. На пресконференцията инж. Иван Манчев – ръководител на проекта, обяви, че са изградени три центъра за настаняване от семеен тип, разположени в сливенските квартали „Дружба“, „Сини камъни“ и „Ново село“. Центровете са предназначени за деца над 3 години и младежи от Дома за деца и младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ) в град Кермен; деца и младежи на възраст между 3 и 18 години от Община Сливен, настанени към момента в други специализирани институции на територията на общината и извън нея.
Новоизградените центрове от семеен тип представляват двуетажни сгради, построени по монолитен начин върху терени общинска собственост. Всеки център е с капацитет от 12 места. Предвидени са и 2 места за спешен прием на деца и младежи.
На първия етаж на всеки център са разположени три спални (за I група), обща дневна с обособени кътове за различни занимания, санитарен възел, кухня, трапезария, помещение за персонала, входно антре. Вторият етаж обхваща три спални (за II група), дневна и санитарен възел, организирани в северната част на етажа, a в южната част – пет спални, дневна и санитарен възел (за III група). В сутерена на сградите са разположени обслужващите помещения – два склада, перално, котелно и помощно помещение. В двора са изградени детска площадка, зони за отдих, зелени и тротоарни площи.
Проектът дава шанс за 42 деца на възраст над 3 години и младежи с умствена изостаналост, настанени до момента в специализирани институции на територията на Община Сливен и извън нея. 39 души персонал общо за трите центъра, включително детегледачи, медицински лица, санитари и др. ще получат възможност за намиране на заетост и придобиване на опит в сферата на социалните услуги за деца с ментални увреждания.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Стойността му е 2 029 734,02 лева безвъзмездна финансова помощ, от които 85% е съфинансирането от ЕФРР и 15% – от националния бюджет.

 

Източник: citybuild.bg

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории