Службата по трудовите и социалните въпроси на МТСП в Австрия организира информационна вечер за българската общност в посолството ни във Виена. Партньор в организацията на събитието е Съюзът на австрийските профсъюзи в рамките на проекта „Prepare DALMEX“ (DALMEX – Danube Area Labour Exchange), финансиран от Федералното министерство на труда, социалните въпроси и защита на потребителите на Австрия.
Над 60-те участници се запознаха с основните разпоредби в австрийското трудово и социално законодателство. Те бяха консултирани по конкретни казуси, касаещи работното време, правото на отпуски, видовете заплащане, сроковете за предупреждение за напускане и уволнение, осигуряването за безработица и ролята на работническите съвети.
На срещата организаторите разпространиха флаер на български език „Принципи на австрийското трудово право“, издаден от Международния отдел на Съюза на австрийските профсъюзи. Българската общност определи срещата като изключително полезна и заяви желание за провеждането на периодични консултации.
Службата по трудовите и социалните въпроси на МТСП във Виена ще участва в издаването на следващата брошура на български език, касаеща условията за заетост на личните асистенти в Австрия.

В рамките на срещата се проведе и консултация между представители на Стопанската камара в страната и българи, които полагат труд там като лични асистенти на болни и възрастни хора. Поводът е зачестилият брой жалби, от страна на българите, свързани с нарушения в трудовите им взаимоотношения, най-често свързани с нерегламентирана продължителност на работното време, както и необосновано удържане на част от възнаграждението им, под формата на комисионни за трудовите им посредници. По време на консултацията българите имаха възможността да споделят конкретни казуси и да получат съвет за предприемане на действия за прекратяване на порочните практики. Представителите на австрийската Стопанска камара увериха участниците в срещата, че отговорните в страната институции са запознати с проблемите на българските лични асистенти и че в последната година са предприети конкретни мерки за ограничаване на случаите на неправомерни трудови взаимоотношения. Те информираха, че една от най-важните мерки, предприети от страна на Австрийското правителство е промяната в трудовото законодателство, според която се завишават изискванията към работата на трудовите медиатори – включително и в посока повишаване на стандартите за качество и засилване на контрола на фирмите за посредническа дейност.
Представителите на Стопанската камара в Австрия апелираха към всички българи, при случаи на нарушения на трудовите отношения, да подават сигнали към местните институции, с което ще спомогнат за пълното разрешаване на проблема.

 

Източник: МТСП

 

 

 

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории