Служебният кабинет залага на икономически и социални мерки

Служебното правителство обяви своите приоритети и задачи. Те са – провеждане на избори, икономически и социални мерки, сигурност, управление на евросредствата. Най-важните стъпки, които кабинетът на проф. Георги Близнашки ще предприеме, бяха публикувани на сайта на Министерски съвет.

„Служебното правителство ще осъществи прехода към 43-о Народно събрание в труден за нацията момент. Като първа стъпка за преодоляване на тежката ситуация е необходимо връщането на доверието в институциите, чиято легитимност се крепи на прозрачност и морал. Основни принципи ще бъдат утвърждаването на върховенството на закона и взаимодействието с гражданското общество“, пише в документа.

Кабинетът ще даде импулс на неотложните реформи, ще задълбочи диалога по управлението на оперативните програми и ще ще работи активно за изпълнение на своите съюзнически ангажименти в НАТО.

 

Служебното правителство подрежда приоритетите си по следния начин:

I. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ

Ще бъде осигурено взаимодействие между държавните институции и гражданското общество за прозрачност на административната подготовка, като за целта ще работи изборен борд към МС.

Той ще работи за предотвратяване на престъпления, свързани с изборния процес. Ще организира разяснителна кампания сред българските общности зад граница и ще създаде условия да гласуват.
Това ще бъде направено и за военнослужещите, които изпълняват мисии зад граница и носят бойни дежурства в страната.

II. ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ

Ще бъде изготвен анализ на изпълнението на бюджета за 2014 г. към 31 юли и на факторите, определящи неизпълнението на приходната част. Ще се направи и анализ на необходимостта от допълнителни средства за провеждане на определени разходни политики, в това число за усвояване на еврофондове.

Ще се вземат мерки за подобряване на събираемостта на приходите и ограничаване на разходите за неефективни политики.

Предстои и одит на първостепенните разпоредители с бюджетни средства, както и изготвяне на законопроект за актуализация на държавния бюджет за 2014 г., каквато НС не гласува.

Ще се стартира процедура за присъединяване на България към Единния банков надзорен механизъм на ЕС.

Ще бъде осигурена яснота за реалното състояние на сектор енергетика,
ще се създаде Енергиен борд съвместно с ЕК, ще има и промени в Закона за енергетиката с цел създаване на независим, експертен и ефективен енергиен и воден регулатор.

Очаква се ускоряване на работата по газовите интерконектори със съседни държави.

Също и мерки за подобряване на средата за малки и средни предприятия.

III. СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА ЗАКРИЛА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И СПОРТ

Ще бъдат извършени всички социални плащания в нормативно установените срокове и ще се работи за смекчаване на проблема с високата безработица.

Друга задача е продължаване на преговорите по пенсионната реформа и подготовка на варианти за промени в осигурителното законодателство.

Ще се вземат и мерки за нормализация на функционирането здравеопазването и спешната помощ, ще се работи и по изграждането на единна електронна система.

Приоритет е и осигуряване на качеството и достъпа до образование чрез работа по учебните програми, както и въвеждане на системата на дуално обучение.

Предвидена е и работа по за развитие на културата и исигуряване на нормалното започване на театралния сезон.

IV. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА, ВЪТРЕШЕН РЕД, СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Извеждането на правосъдния министър в ролята на вицепремиер, наблюдаващ сектора, е с цел засилена подготовка за предстоящия доклад на ЕК (януари-февруари 2015 г.). Предстои актуализация на Стратегията за съдебна реформа и ще бъде осигурен ресурс за набелязаните реформи.

Друга цел е взаимодействие с местните власти и гражданите за преодоляване на последствията от природни бедствия и аварии.

Приоритет е и осигуряване на прозрачност в действията на ръководството на МВР.

Ще се приеме Национална програма „България в НАТО 2020 и Европейска отбрана 2020“ за достигане на разходи за отбрана 2% от БВП, а от тях 15-20% за инвестиции в отбранителни способности и иновации.

V. ЕВРОПЕЙСКИ ДИАЛОГ И УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС

Ще бъде финализирано сключването на Партньорското споразумение с ЕК за периода 2014-2020 г.
Официално ще бъде номиниран български еврокомисар. Премиерът вече обяви, че това ще е Кристалина Георгиева.

Ще се работи за възстановяване на спрените плащания по оперативните програми „Околна среда“ и „Регионално развитие“.
Ще се положат основите на балансирано подпомагане на отделните отрасли в сектор „Земеделие“.

VI. ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Гражданите ще бъдат редовно информирани за текущото състояние в държавата. Ще бъде проведено обществено обсъждане на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и на изборното законодателство.
Ще се задълбочи диалогът със социалните партньори и ще има дебат и подготовка на законодателни мерки за независими регулаторни органи.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории