„Помощ в дома“ в Смолян

90 потребители от Община Смолян ползват услугата на звеното „Помощ в дома”. Това каза на пресконференция по представяне на дейностите по проект „Предоставяне на услуги в домашна среда на хора с увреждания от Община Смолян” ръководителят на проекта Любка Бадева, предаде репортер на Радио „Фокус” – Смолян. Проектът се изпълнява по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. По думите на Бадева, проектът е насочен към задоволяване потребностите на лица – деца, възрастни и самотни хора, които са в пълна или частична невъзможност за самостоятелно обслужване и риск от социална изолация, чрез предоставяне на почасови социални услуги от Звено за услуга в домашна среда. Дейностите се изпълняват в Смолян и населените места на територията на общината. Целта на проекта е създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот чрез достъп до социални услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. По проекта са обучени 30 лица, от които 12 социални асистенти, 15 лични асистенти и 3-ма домашни помощници, с цел създаване на ресурс от специалисти за предоставяне на социални услуги в Община Смолян, поясни Бадева. В момента се обслужват в 14 населени места от общината общо 90 потребители, като 45 са лица с увреждания, 40 лица – възрастни и самотни, и 5 деца от тях. От общо 90 потребителя, 61 са жени, 24 – мъже и 5 – деца. Бадева уточни, че за всеки потребител е изготвен индивидуален план на договорената услуга, съответстваща на нуждите и индивидуалните потребности. „Този план се изготвя за период от 6 месеца, като може да се коригира и по-рано, ако настъпят изменения във вече констатираните обстоятелства. Продължителността на проекта е до края на април тази година, като се предвижда устойчивост на предоставяната услуга за още една година в размер на 8% от започналите работа в сектора. Те трябва да останат и след като приключи проекта. Това представлява 6 души, които ще обслужват 18 потребители. Те ще бъдат подбрани според изискванията и принципите, по които са подбрани самите потребители, но това продължение ще се случи след като се верифицира самия проект”, каза Любка Бадева.

 

Източник: Агенция „Фокус“

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории