Смолян реализира проект за превенция на социалното изключване

Община Смолян изпълнява проект „Подобряване благосъстоянието на децата от Община Смолян чрез превенция на социалното изключване“ финансиран със заем от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) . Проектът цели превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие.

Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията. В резултат на изпълнението на проекта се очаква: подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години; повишено общо благосъстояние на децата; и разширяване на обхвата на услугите, свързани с грижи за деца, предоставяни на деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години.

На 31.08.2014 г. приключи услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“. В рамките на 2 месеца бяха сформирани 4 групи деца в пред училищна възраст / 6-7 години/ , 2 групи в с. Смилян – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и 2 групи в гр. Смолян – СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Бяха обучени общо 60 деца.

На 18.08.2014 г. стартира втората услуга по проекта „Здравна консултация за деца” (от 0 до 3 год. и от 3 до 7 год.) която цели: редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата; превенция на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст; достъпнoст за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават; осигуряване на мобилност – посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция на заболяванията, информиране и консултиране и т.н.

Основно дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на гр. Смолян, ул. „Туристическа“ №31, Общностен център – Смолян.

Община Смолян кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията“, „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” и Позиция „Социален работник – Координатор“ .

 

Източник: Община Смолян

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории