Втори етап на „Работилница за родители“ в Смолян

На 17.03.2014 г. от 18,00 часа в зала №343 в сградата на Община Смолян ще се проведе първата от дванадесетте работилници с родители от вторият етап на Програма „РАБОТИЛНИЦА ЗА РОДИТЕЛИ – ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО” на УНИЦЕФ България, ФИЦЕ – България и Община Смолян. Програмата използва методите на групова работа. 

Ще се проведат 12 тематично свързани сесии, с родители на деца на възраст до 4 години. Сесиите ще бъдат с продължителност от 2 часа и ще се водят от екип от двама специалисти – Елена Костадинова и Цонка Дурева, които имат предварителна подготовка и познания за ранното детско развитие. Специалистите и родителите ще бъдат партньори, които си сътрудничат активно по време на сесиите в търсенето на решения за изпълнение на родителските отговорности.
Семинарите са подробно разписани и включват кратки лекции, презентации, дискусии и работа в малки групи.

 

Източник: Община Смолян

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории